Διαδικτυακό Σεμινάριο για το Προσφυγικό και τη Μετανάστευση

Οδηγός Προγράμματος

'ΕΝΑΡΞΗ:
1 Μαρτίου 2021
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
85 ώρες
ΤΙΜΗ
350.00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Θεοδόσιος Καρβουναράκης
Καθηγητής Ιστορίας Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Στόχος είναι η παρουσίαση του μεταναστευτικού/ προσφυγικού ζητήματος σε όλες τις κύριες πτυχές του, παρέχοντας μια καλή γενική γνώση του αντικειμένου που θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν ή και ήδη ασχολούνται με αυτό. Συνδυάζει τη διεθνή και θεωρητική οπτική με μια εστιασμένη επισκόπηση της Ελληνικής πραγματικότητας.

Προσφέρει μια διεπιστημονική προσέγγιση του φαινομένου της μετανάστευσης και του προσφυγικού ζητήματος. Στόχος είναι να δομήσει συστηματικά την πολυδιάστατη γνώση γύρω από τα ζητήματα αυτά. Ακόμη, στόχος είναι να προσφέρει τα επιστημονικά εργαλεία πρακτικής αξιοποίησης της γνώσης αυτής για την διαχείριση τους. Σκοπεύει στην ανάλυση του θεσμικού πλαισίου και στην εξέταση των οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών και ανθρωπολογικών πτυχών του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος.

Η επιστημονική συνεργασία, ως εκπαιδευτών, αρκετών εκ των διδασκόντων του αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών “Human Rights and Migration Studies” του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και ερευνητών που εργάζονται στο πεδίο, παρέχει τα εχέγγυα για την υψηλή ποιότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Σε αποφοίτους  ή τελειόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας, με ενδιαφέρον για το μεταναστευτικό/ προσφυγικό ζήτημα.

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στα ελληνικά, είναι όμως απαραίτητη η καλή γνώση της αγγλικής γιατί πολλά από τα βοηθήματα, σημειώσεις, άρθρα που θα συνοδεύουν τις διαλέξεις και θα αναρτώνται στο διαδίκτυο για μελέτη από τους συμμετέχοντες θα είναι στα αγγλικά.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, προσωπικό email και βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ.

TOP
Betboo giriş