Δράσεις ενημέρωσης και στήριξης της οικογένειας ατόμων με αυτισμό και των επαγγελματιών

Οδηγός Προγράμματος

'ΕΝΑΡΞΗ:
27 Σεπτεμβρίου 2021
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
15 ώρες
ID:
81466
ΤΙΜΗ
120.00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Συριοπούλου-Δελλή Χριστίνα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ε.Κ.Π. Παν. Μακεδονίας, Διευθύντρια (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» («Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»))

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς, αδέρφια και επαγγελματίες
(ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς,
γιατρούς).

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:
· Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση θεμάτων καθημερινής
διαβίωσης
– Η ποιότητα ζωής των ατόμων με αυτισμό
– Η συμπερίληψη των ατόμων με αυτισμό και η ενημέρωση των γονέων
· Η ψυχολογική στήριξη των γονέων
– Η διαχείριση ειδικών θεμάτων που απασχολούν τους γονείς και τους
επαγγελματίες
– Η ατομική συμβουλευτική
– Η εκπαίδευση των γονέων σε θέματα αξιολόγησης και εκπαίδευσης των παιδιών του και σε άλλα ειδικότερα θέματα
– Η δημιουργία δικτύων γονέων
– Η ενημέρωση επαγγελματιών

Το πρόγραμμα θα διεξάγεται δια ζώσης αλλά θα δίνεται η δυνατότητα σε ομάδες ατόμων να πραγματοποιούν εξ αποστάσεως το πρόγραμμα με σύγχρονη
τηλεκπαίδευση.

TOP
Betboo giriş