Ειδικά θέματα κεφαλαιαγοράς: Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες α1

Οδηγός Προγράμματος

'ΕΝΑΡΞΗ:
27 Απρίλιος 2022
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
20 ώρες
ΤΙΜΗ
380.00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Σιώκης Φώτιος
Καθηγητής Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διεύθυνση

Υβριδικό (Διαδικτυακό-Δια Ζώσης)   View map

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ( ΦΕΚ Β’ 1925/30.5.2018), με τίτλο «Ειδικά θέματα κεφαλαιαγοράς: Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες, α1» διάρκειας 20 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της μεικτής εκπαίδευσης υβριδικά (είτε εξ αποστάσεως , είτε δια ζωσης).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών επιχειρήσεων του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού/χρηματιστηριακού τομέα και σε φοιτητές.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

• Απόκτηση γνώσεων στη λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα

• Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης α1

1.Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ( ΦΕΚ Β’ 1925/30.5.2018)

2.Απόκτηση γνωστικής επάρκειας στο συγκεκριμένο αντικείμενο για τους συμμετέχοντες που δεν λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις.

ΔΕΝ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ

TOP
elGreek
Betboo giriş