Εργαλεία αξιολόγησης των ατόμων με προβλήματα όρασης

Οδηγός Προγράμματος

'ΕΝΑΡΞΗ:
4 Μαΐου 2020
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
70 ώρες
ID:
81282
ΤΙΜΗ
90.00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπηστημίου Μακεδονίας

Κατηγορίες

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και ειδικούς
διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν
σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε
ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με τύφλωση.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι
συμμετέχοντες σε αυτό, γνώσεις και δεξιότητες, σε θεωρητικό και πρακτικό
επίπεδο αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών και γενικότερα των
ατόμων με πρόβλημα όρασης. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι να έρθουν σε
επαφή με εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση ατόμων με
πρόβλημα όρασης σε διάφορες περιοχές/ δεξιότητες., έτσι ώστε να
μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με επιτυχία στην εκπαίδευση και των
μαθητών με πρόβλημα όρασης στα γενικά και ειδικά σχολεία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό,
Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ) και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με τύφλωση.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 70 ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
· 4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευσης
· 66 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει την υλοποίηση 1 εργασίας, που θα ολοκληρωθεί σε συνεργασία με τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος Καθ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο.

TOP
Betboo giriş