Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα – α2

Οδηγός Προγράμματος

'ΕΝΑΡΞΗ:
27 Απρίλιος 2022
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
15 ώρες
ΤΙΜΗ
300.00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Κύρτσου Κατερίνα
Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Πρόεδρος Τμήματος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με τίτλο «Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα – α2» διάρκειας 15 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της μεικτής εκπαίδευσης υβριδικά (είτε εξ αποστάσεως , είτε δια ζωσης)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών επιχειρήσεων τουευρύτερου χρηματοπιστωτικού/χρηματιστηριακού τομέα.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

• Απόκτηση γνώσεων στη λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα

• Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης α2

 

1. Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

2. Απόκτηση γνωστικής επάρκειας στο συγκεκριμένο αντικείμενο για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες που δεν λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις.

ΔΕΝ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ

TOP
elGreek
Betboo giriş