Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Οδηγός Προγράμματος

'ΕΝΑΡΞΗ:
14 Νοέμβριος 2022
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
420 ώρες
ΤΙΜΗ
420.00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Παπαβασιλείου Ιωάννα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Ε.Κ.Π.

Διεύθυνση

Διαδικτυακό   View map

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού», διάρκειας 450 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της μεικτής εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους οποιουδήποτε τίτλου σπουδών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου – TEI) στην Ελλάδα ή άλλων ισότιμων τίτλων σπουδών που από ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με εμπειρία ή όχι στην παροχή Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων στην Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν όλες τις βασικές επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που αφορούν την πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση, κατάρτιση, κοινωνική ένταξη και απασχόληση προς διάφορες ομάδες ωφελούμενων (π.χ. μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, νέους, ενήλικες, ανέργους, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κ.λπ.). Το πρόγραμμα ακολουθεί τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί για το βασικό επίπεδο άσκησης του επαγγέλματος (επίπεδο β’) σύμφωνα με το Επαγγελματικό Περίγραμμα με τίτλο «Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού» http://www.eoppep.gr/images/EP/EP__SYEP.pdf του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) καθώς και στην ΚΥΑ Υπ’ Αριθ. 13173/Κ6 – ΦΕΚ Β’ 617/14-2/2022 «Σύστημα Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού» https://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/FEK_SYEP_Pistopoiisi.pdf, που ορίζει τις προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (ΒΑΣΙΚΟ). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα παρουσιάσει το θεωρητικό πλαίσιο και τη μεθοδολογία της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις της Συ.Ε.Π., τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, καθώς και τις ανάγκες εξυπηρέτησης διαφορετικών ωφελούμενων ομάδων στόχου στην εκπαίδευση, κατάρτιση, κοινωνική ένταξη και απασχόληση.

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι :

  • Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ιωάννα Παπαβασιλείου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια – Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εκπαιδευτές/τριες του Προγράμματος είναι:

  • Φωτεινή Βλαχάκη, Εξωτερικός Συνεργάτης – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Εμπειρογνώμονας Κοινωνικής Ένταξης MSc, PhDc
  • Βασιλική Μπάτιου, Εξωτερικός Συνεργάτης – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων MSc, PhD
  • Ναταλία Μουτοπούλου, Εξωτερικός Συνεργάτης – Ψυχολόγος με ειδίκευση στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας MSc, MEd

Επειδή το παρόν πρόγραμμα υλοποιείται από ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΕΙ σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών και έχει   διάρκεια τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών,  γι’ αυτό και σύμφωνα με τους Ν.  4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 αρ. 57 και 58 και Ν.  4547/2018 αρ. 24,   μοριοδοτείται με το μέγιστο των δύο (2) μονάδων στο σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών, μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και μελών ειδικού βοηθητικού προσωπικού  Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και μέχρι μία (1) μονάδα για την επιλογή Στελεχών της Εκπαίδευσης και Διευθυντών – Υποδιευθυντών των σχολείων.

Προσοχή: σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019: ε) Όπου προβλέπεται η μοριοδότηση επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλο φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μοριοδοτείται μόνο μία (1) επιμόρφωση. Για τον υπολογισμό της διάρκειας πραγματοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος ή σεμιναρίου λαμβάνονται υπόψη η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτού.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

TOP
elGreek
Betboo giriş