Μαυρογένη Σταυρούλα

Μαυρογένη Σταυρούλα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Β.Σ.Α.Σ.

Γνωστικό Αντικείμενο
Ιστορία της Σερβικής Λογοτεχνίας, Τέχνης και Εκπαίδευσης

Bio
Βιογραφικό Σημείωμα 

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Διδακτορικές σπουδές Βαλκανιολογίας του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  • Mεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Ιστορίας Τέχνης και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Βελιγραδίου Tμήμα Αρχαιολογίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Το ερευνητικό ενδιαφέρον της κ. Μαυρογένη εστιάζεται στη χρήση της Τέχνης και της Λογοτεχνίας για την προβολή, ανάδειξη και αποδόμηση της εθνικής ταυτότητας και της διαφορετικότητας από θεσμικούς φορείς, όπως το σχολείο και οι χώροι μνήμης (μουσεία, μνημεία).
Ειδικότερα, διερευνάται η λογοτεχνική και εικαστική παραγωγή και τα αντίστοιχα ρεύματα που εμφανίστηκαν στους νοτιοσλαβικούς λαούς κατά τη διάρκεια πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συγκρούσεων και εθνικών κρίσεων.

Η παραγωγή αυτή μελετάται υπό το πρίσμα της προσπάθειας της αυτοσυνειδητοποίησης της διαφορετικότητας των επιμέρους εθνών που διαβιούσαν στο πλαίσιο των πολυεθνικών αυτοκρατοριών του 19ου αι. μέσα από τη ζωγραφική, τη γλυπτική και την επικολυρική λογοτεχνία, απότοκα της ευρωπαϊκής παραγωγής και ιδεολογίας.

Εξετάζεται ο ρόλος της Τέχνης και της Λογοτεχνίας στη δημιουργία μιας νέας υπερεθνικής ή εθνικής ταυτότητας στη διάρκεια του 20ου αι.. Επίσης διερευνώνται οι νέες προκλήσεις που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν τα διάδοχα εθνικά κράτη στο πλαίσιο διευρυμένων οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών συσσωματώσεων (όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση), όπου για μία ακόμη φορά οι λαοί καλούνται να υπερκεράσουν την κοινωνική και οικονομική κρίση που οδηγεί στην προβολή ενός έντονα εθνικιστικού προφίλ, και να επαναπροσδιορίσουν την ατομική και συλλογική τους ταυτότητα, επιχειρώντας μέσα από την Τέχνη και την Εκπαίδευση να διασφαλίσουν την εθνική τους αυτοσυνειδησία με όρους πολυπολιτισμικής συνύπαρξης και σεβασμού του Άλλου.

 

TOP
en_USEnglish
Betboo giriş