ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

FIRST IN SALES: THE ART OF SALES AND INDIVIDUAL NEGOTIATION

To whom the programme is addressed

The Program is aimed at people who want to improve their sales techniques, but also to people who want to improve their bargaining power regardless of educational level, specialization and employment status. In particular, this program is aimed at Salesmen, Suppliers, Freelancers, Executives of Marketing or Sales Departments, Lawyers, Executives of Real Estate Agencies, Employees of Banking Institutions and Executives of commercial enterprises, but also all those who want to be more expensive.

Περισσότερες Πληροφορίες