Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων: Προετοιμασία για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας από ΕΟΠΠΕΠ

Program Guide

START:
9 September 2020
DURATION:
150 ώρες
ID:
81444
PRICE
300.00

INSTRUCTORS:

Τσιρίκας Αθανάσιος
Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) Τμήμα Ε.Κ.Π.

Address

University of Macedonia, Egnatia 156   View map

Categories

To whom the programme is addressed

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Εκπαιδευτές ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς α’/βμιας και β’/βμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων ανεξαρτήτου ειδικότητας ή εξειδίκευσης, στελέχη οργανισμών ή επιχειρήσεων, απασχολούμενοι σε Πανεπιστήμια και γενικά σε όποιον έχει σοβαρό ενδιαφέρον για την εκπαίδευση ενηλίκων.

 

Purpose of the programme

The purpose of the training programme is:

  • Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων (αρχές, θεωρίες, ιστορική εξέλιξη, εκπαιδευτική πολιτική, διδακτικές μεθόδους και τεχνικές, χρήση εποπτικών μέσων και διαχείριση χώρου διδασκαλίας).
  • Η ολοκληρωμένη προετοιμασία των συμμετεχόντων για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας από τον ΕΟΠΠΕΠ σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με ιδιαίτερη εστίαση στον σχεδιασμό, την παρουσίαση και την αξιολόγηση μικροδιδασκαλίας.

Blended Learning - a teaching process that combines the method of lifelong learning and the method of distance learning (modern and / or asynchronous).

(A) General categories

The following discount policy applies to each programme unless otherwise specified:

  • Registrant groups: A 25% discount on tuition fees is offered to each enrolled member of a group of four (4) people or more. The discount is valid with the simultaneous registration of four persons and cannot be combined with any other discount.
  • One-time payment: A discount applies with a one-time payment of tuition fees. A 5% discount on the tuition fees is available for those who will pay the tuition fees of programmes costing more than 300€ in one payment by bank transfer. This one-time tuition fee discount can be combined with only one discount from the following special categories.

Β) Discount special categories

The following special discount categories do NOT apply cumulatively.

  • A 50% discount on the tuition fees is available for students who work at the University of Macedonia.
  • Those who are students or graduates of the University of Macedonia and have completed a programme at the CeLL of the University of Macedonia in the past are entitled to a 20% discount on tuition fees.
  • A 15% discount on tuition fees is available for those who have completed a programme at the CeLL of the University of Macedonia in the past.
  • Students or graduates of the University of Macedonia are entitled to a 15% discount on tuition fees.
  • A 15% discount on the tuition fees is granted to those who belong to the category of people with disabilities or families with a large number of children.
  • Unemployed persons are entitled to a 10% discount on tuition fees, upon presentation of a valid unemployment card.

 

In order to document the validity of the discounts selected in the registration form, the trainee must send to the administrative support department in good time and in the original or in a certified copy the relevant supporting documents, before the start of the selected Programme. In case of non-timely sending or non-confirmation of the validity of the submitted supporting documents, the CeLL reserves the right to revoke the discount granted and to claim any resulting monetary difference.

The CeLL of the University of Macedonia reserves the right to change the percentages of discounts and other offers on the initial tuition prices throughout the current Study Cycle without prior notice. Any changes do not affect those already registered.

TOP
en_USEnglish
Betboo giriş