ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Program Guide

START:
20 September 2024
DURATION:
290 ώρες/ 4 μήνες (270 Ασύγχρονη - 20 Σύγχρονη τηλεκπαίδευση)
CREDIT:
5 units ects
PRICE
300.00

INSTRUCTORS:

Eleni Gavra
Professor Department of V.S.A.S. University of Macedonia

Address

Internet   View map

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για Στελέχη στον Τομέα «Της Ενέργειας, της Κυκλικής Οικονομίας και ΑΠΕ εντός των Πόλεων» διάρκειας 290 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με την μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης:

Διάρκεια: 290 ώρες / 4 μήνες (270 Ασύγχρονη – 20 Σύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Καταληκτική Ημερομηνία εγγράφων: 20.09.2024

Ενδεικτική Ημερομηνία έναρξης Μαθημάτων: 30.09.2024

ECTS: 5 μονάδες

Implementation: Remote synchronous and asynchronous distance learning

Certificate: Sponsored by K.E.DI.VI.M. of the University of Macedonia

Επιστημονικά Υπεύθυνη : Ελένη Γ. Γαβρά, Καθηγήτρια- Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους κατ’ ελάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε αποφοίτους μηχανικούς (αρχιτέκτονες πολιτικούς, μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης) και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει καριέρα ή εργάζεται ήδη στον χώρο της ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τους τομείς τους σχετικούς της κυκλικής οικονομίας.

*Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα τυχόν προϋπάρχουσα εμπειρία με ζητήματα σχετικά με τα προαναφερθέντα θέματα καθώς και πρακτική σε ζητήματα ανάπτυξης και εξέλιξης των πόλεων.

Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι να ενισχύσει τους ανθρώπους που στελεχώνουν ή πρόκειται να στελεχώσουν τη διοίκηση σε μεγάλους ή μικρούς οργανισμούς (στον ιδιωτικό, όπως και στον δημόσιο τομέα) στον κλάδο της ενέργειας και των καινοτόμων λύσεων – ΑΠΕ που υπάρχουν, προκειμένου να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γενικές και ειδικές γνώσεις που απαιτούνται γύρω από την θεματική, γνώσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα σχετικά και άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενα επαγγέλματα, όπως των μηχανικών, των οικονομολόγων και άλλων. Τα μαθήματα επικεντρώνονται επιπλέον στην έννοια της ενεργειακής ανάπτυξης και εξέλιξης του αστικού περιβάλλοντος, την μείωση της μόλυνσης και την εκμετάλλευση των ΑΠΕ εντός των πόλεων και αστικών κέντρων, στην αναγνώριση όλων των διαθέσιμων μορφών ΑΠΕ και των παραμέτρων τους καθώς και των οδηγιών, κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτήν την κατεύθυνση και τέλος στην κατανόηση των εννοιών και διαδικασιών επίτευξης της κυκλικής οικονομίας στον τομέα της ενέργειας εν γένει και των ορθών μεθόδων πραγματοποίησης σχετικών οικονομοτεχνικών μελετών.

Οι εκπαιδευόμενοι για την απόκτηση του πιστοποιητικού, θα πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσουν τα μαθήματα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης καθως και με την παράδοση τελικής εργασίας στο τέλος του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό, διαφορετικά λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

The presenters of the Programs are members of the Teaching and Scientific Staff (DEP) of the University of Macedonia as well as external collaborators and executives with many years of experience, but also specialized theoretical knowledge.

Επιστημονικά Υπεύθυνη :

Ελένη Γ. Γαβρά, Καθηγήτρια- Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι :

Ελένη Γ. Γαβρά, Καθηγήτρια- Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Δημήτριος Κυρκιλής, Καθηγητής-Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αγγελική Φωτιάδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μεταδιδάκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κλεονίκη Γκιουφή, Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος, Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Άννα Χατσιοπούλου, Βαλκανιολόγος MSc, Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Νικόλαος Λέττας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών

Σωτήρης Ψημμένος, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 300€ με προκαταβολή 100€ με την εγγραφή και δυο ακόμη δόσεις των 100€.

Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω τριών βημάτων.

STEP 1 - Submission of registration application

Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας  (kedivim.uom.gr) ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του ΚΕΔΙΒΙΜ

 STEP 2 - Submission of required documents

Submission of the following documents as appropriate.

1.       Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν.

2.       Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.

3.       Πρωτότυπο ή σε (επικυρωμένο) αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά που εμπίπτουν στην εκπτωτική πολιτική.

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:

·         Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@uom.edu.gr

ΒΗΜΑ 3ο – Καταβολή διδάκτρων (υπάρχει σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση μετά την αίτηση)

TOP
en_USEnglish
Betboo giriş