Μηχανογραφημένη Λογιστική και Φορολογία

Program Guide

START:
20 May 2024
DURATION:
160 ώρες
ID:
81287
PRICE
850.00

INSTRUCTORS:

Καραγιώργος Θεοφάνης
Professor Department of Business Organization & Administration

Categories

Accounting

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Λογιστική και φορολογία», διάρκειας 160 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια: 160 ώρες

Ενδεικτική Ημερομηνία Έναρξης: 20.05.2024

Implementation: Modern distance education

Certificate: Sponsored by K.E.DI.VI.M. of the University of Macedonia

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Θεοφάνης Καραγιώργος, Καθηγητής – Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν. Μακεδονίας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και φοιτητές οικονομικών και λοιπών σχολών, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν σχετική εμπειρία στο αντικείμενο της Λογιστικής ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο της Λογιστικής.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές της λογιστικής, επικεντρώνοντας στην εκμάθηση λογισμικών πακέτων μηχανογράφησης και στη σύνταξη δηλώσεων (Φ.Π.Α., Εισοδήματος και Κ.Φ.Ε.), καθώς και στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

Οι απόφοιτοι μετά το πέρας του Προγράμματος θα είναι σε θέση απασχοληθούν σε μηχανογραφημένα λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία καθώς και σε οικονομικά τμήματα ιδιωτικών εμπορικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Επίσης, στόχος του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις καθημερινές λειτουργίες του μηχανογραφημένου λογιστηρίου με πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα.

(A) General categories

The following discount policy applies to each programme unless otherwise specified:

  • Registrant groups: A 25% discount on tuition fees is offered to each enrolled member of a group of four (4) people or more. The discount is valid with the simultaneous registration of four persons and cannot be combined with any other discount.
  • One-time payment: A discount applies with a one-time payment of tuition fees. A 5% discount on the tuition fees is available for those who will pay the tuition fees of programmes costing more than 300€ in one payment by bank transfer. This one-time tuition fee discount can be combined with only one discount from the following special categories.

Β) Discount special categories

The following special discount categories do NOT apply cumulatively.

  • A 50% discount on the tuition fees is available for students who work at the University of Macedonia.
  • Those who are students or graduates of the University of Macedonia and have completed a programme at the CeLL of the University of Macedonia in the past are entitled to a 20% discount on tuition fees.
  • A 15% discount on tuition fees is available for those who have completed a programme at the CeLL of the University of Macedonia in the past.
  • Students or graduates of the University of Macedonia are entitled to a 15% discount on tuition fees.
  • A 15% discount on the tuition fees is granted to those who belong to the category of people with disabilities or families with a large number of children.
  • Unemployed persons are entitled to a 10% discount on tuition fees, upon presentation of a valid unemployment card.

In order to document the validity of the discounts selected in the registration form, the trainee must send to the administrative support department in good time and in the original or in a certified copy the relevant supporting documents, before the start of the selected Programme. In case of non-timely sending or non-confirmation of the validity of the submitted supporting documents, the CeLL reserves the right to revoke the discount granted and to claim any resulting monetary difference.

The CeLL of the University of Macedonia reserves the right to change the percentages of discounts and other offers on the initial tuition prices throughout the current Study Cycle without prior notice. Any changes do not affect those already registered.

TOP
en_USEnglish
Betboo giriş