Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας και των αποφάσεων της Διοίκησης του Πανεπιστημίου , σχετικά με την επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών με φυσική παρουσία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αναστέλλονται προσωρινά, για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020 όλα τα διά ζώσης μαθήματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Τα εξ αποστάσεως μαθήματα συνεχίζουν με βάση τον προγραμματισμό τους.