Διοίκηση, διαχείριση κρίσεων και διαπραγματεύσεις

€330
Το πρόγραμμα εμβαθύνει σε γνώσεις και πρακτικές διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων, σε διεθνή θέματα, σε επιχειρηματικά, εργασιακά, κοινωνικά θέματα και καταστάσεις συγκρούσεων της καθημερινότητας.

Διοίκηση Φαρμακείων

€500
Βασικές αρχές διοίκησης επιχειρήσεων προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σύγχρονου ελληνικού φαρμακείου