Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω τριών βημάτων.

ΒΗΜΑ 1ο – Υποβολή αίτησης εγγραφής

ΒΗΜΑ 2ο – Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών

 • Απλή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας μπρος/πίσω
 • Απλή φωτοτυπία τίτλου σπουδών πχ. Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. /Απολυτήριο Λυκείου/ άλλο Πτυχίο/ Μεταπτυχιακό/ Διδακτορικό κτλ.

ΒΗΜΑ 3ο – Καταβολή διδάκτρων

Για την καταβολή των διδάκτρων θα ενημερωθείτε μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ολοκλήρωση της αίτησης και η κατοχύρωση θέσης σε πρόγραμμα γίνεται μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων βημάτων διαφορετικά η αίτηση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη.

  Ατομικά στοιχεία
  Επιλογή προγράμματος
  Όνομα (όπως αναγράφεται στο Δελτίο Ταυτότητας) *
  Όνομα πατρός *
  ΑΦΜ *
  Παραστατικό
  Έκδοση απόδειξηςΈκδοση τιμολογίου
  Επώνυμο (όπως αναγράφεται στο Δελτίο Ταυτότητας) *
  Έτος γεννήσεως *
  ΔΟΥ *
  Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου
  Πλήρης επωνυμία εργοδότη
  Διεύθυνση (Οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ)
  Στοιχεία επικοινωνίας
  Κινητό *
  Email *
  Διεύθυνση αλληλογραφίας
  Oδός *
  Τ.Κ *
  Αριθμός *
  Πόλη *

  Εκπαίδευση

  Σπουδές
  άλλο

  Εργασιακή κατάσταση

  Επιλέξτε:
  (αντικείμενο εργασίας)
  Πώς μάθατε για εμάς;
  Σε περίπτωση που υπάγεστε σε κάποια από τις παρακάτω εκπτωτικές ομάδες παρακαλούμε επιλέξτε
  Καμία από τα παρακάτωΟμάδα εγγραφομένων (έκπτωση 25%) - Απαιτείται η εγγραφή τεσσάρων (4) ατόμων και η αποστολή e-mail στο kedivim@uom.edu.gr ενός εξ αυτών για κοινοποίηση των ονοματεπώνυμων της ομάδας.Εργαζόμενος Πανεπιστημίου Μακεδονίας (50%) – Παρακαλούμε στα δικαιολογητικά να επισυνάψετε βεβαίωση εργοδότη.Φοιτητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας (έκπτωση 15%) – Παρακαλούμε στα δικαιολογητικά να επισυνάψετε τη βεβαίωση φοίτησης του τμήματός σας.Απόφοιτος Πανεπιστημίου Μακεδονίας (έκπτωση 15%) – Παρακαλούμε στα δικαιολογητικά να επισυνάψετε το πτυχίο αποφοίτησης του τμήματός σας.Έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. από το 2018 και μετά (έκπτωση 15%) – Παρακαλούμε στα δικαιολογητικά να επισυνάψετε το πιστοποιητικό επιμόρφωσης ή τη βεβαίωση που λάβατε από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.Είμαι άνεργος (έκπτωση 10%) - Παρακαλούμε στα δικαιολογητικά να επισυνάψετε τη βεβαίωση ανεργίας.Ανήκω στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων (έκπτωση 15%) - Παρακαλούμε στα δικαιολογητικά να επισυνάψετε την αντίστοιχη βεβαίωση.Είμαι φοιτητής ή απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχω ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν (έκπτωση 20%) - Παρακαλούμε στα δικαιολογητικά να επισυνάψετε τις αντίστοιχες βεβαίωσεις.
  Εφάπαξ καταβολή
  ΌχιΝαι (5% έκπτωση). - Έκπτωση 5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους άνω των 300€ μετά την όποια έκπτωση. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις παραπάνω ειδικές κατηγορίες.


  Σύναψη δικαιολογητικών  (επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης)