Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παν. Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ. 54636 Θεσσαλονίκη

Τ: 2310891676, 2310891644,   Ε: kedivim@uom.edu.gr