Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παν. Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ. 54636 Θεσσαλονίκη

Τ: 2310891644, 23108916159, 2310891527   Ε: kedivim@uom.edu.gr

Ωράριο εξυπηρέτησης Κοινού: 09.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ.