Επικαιροποίηση Μητρώου Παρόχων των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι.

Επικαιροποίηση Μητρώου Παρόχων των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι.

Αξιότιμες/Αξιότιμοι,

Σας ενημερώνουμε για την ΑΠΟΦΑΣΗ 4455/107/05.12.2023 ΔΣ της ΔΥΠΑ με θέμα: Επικαιροποίηση Μητρώου Παρόχων των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Παρόχους Κατάρτισης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Α.Ε.Ι και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 1257898/ 31.10.2023 (ΑΔΑ:9Ξ9Ο4691Ω2-5Β0) το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/storage/taa-31-10-2023/05-12-2023-epikairopiisi-mhtrou-paroxon-katartishs-kedibim-ai.pdf

Με εκτίμηση,

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εγνατία 156, 54636, Θεσσαλονίκη
Τηλ : 2310 891 644/-159/-527
Site:        kedivim.uom.gr
Fb Page:  www.facebook.com/kedivim.uom