Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης  απαρτίζεται από πέντε υπαλλήλους και έχει την εξής δομή:

Α. Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Νέσκοβιτς Τάνια  –  2310/891527 – tneskov@uom.edu.gr 

Κατσούλης Στέφανος – 2310/891644 – skatsoulis@uom.edu.gr

Φωτίου Ευάγγελος  – 2310/891184  – elearning@uom.edu.gr

Β. Τμημα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Αγγελίδης Λάζαρος –   2310/891676   –    laggelidis@uom.edu.gr