Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης  απαρτίζεται από πέντε υπαλλήλους και έχει την εξής δομή:

Α. Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Πάλλα Αφεντούλα   –   2310/891644  –   apalla@uom.edu.gr

Νέσκοβιτς Τάνια  –  2310/891527 – tneskov@uom.edu.gr 

Αλίκη Παναγιωτίδου – 2310/891159 – alipanagiotidou@uom.edu.gr

Φωτίου Ευάγγελος  – 2310/891184  – elearning@uom.edu.gr

Β. Τμημα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Αγγελίδης Λάζαρος –   2310/891676   –    laggelidis@uom.edu.gr

Γκαρανέ Σοφία – 2310/891676 – sgarane@uom.edu.gr