Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης  απαρτίζεται από τρεις υπαλλήλους και έχει την εξής δομή:

Α. Γραφείο Οργανωτικής και Διοικητικής Μέριμνας

Πάλλα Αφεντούλα   –   2310/891644  –   apalla@uom.edu.gr

Νέσκοβιτς Τάνια  –  2310/891527 – tneskov@uom.edu.gr

Β. Γραφείο Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Αγγελίδης Λάζαρος –   2310/891676   –    laggelidis@uom.edu.gr


Γ. Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης

Φωτίου Ευάγγελος  –   elearning@uom.edu.gr