Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποδέχεται και υποστηρίζει το όραμα και τη στρατηγική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο περιλαμβάνει καινοτομία, εξωστρέφεια, αριστεία και κοινωνική ευαισθησία, χωρίς αποκλεισμούς.

Ο στόχος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση σε επιστημονικούς τομείς που είναι αντικείμενο μελέτης των τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και άλλων πανεπιστημίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναβαθμίζουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω τυπικών και άτυπων συστημάτων εκπαίδευσης, επαγγελματικής εξειδίκευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Επιπλέον, μπορούν να συμβάλουν ως συμπληρωματικά προγράμματα στην εργασιακή εμπειρία των συμμετεχόντων, διευκολύνοντας την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της απασχόλησής τους και την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη.

Στόχος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι να βρίσκεται στην πρωτοπορία των φορέων άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης στη χώρα, μέσω συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που συμβαδίζουν με τη φήμη και την αποστολή του Πανεπιστημίου.

Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και ο Πρόεδρος προσωπικά δεσμεύονται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση, εκμεταλλευόμενοι τις τεράστιες δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου, από τους καθηγητές έως το διοικητικό προσωπικό, και είναι βέβαιοι ότι θα επιτύχουν αυτούς τους στόχους.

 

 

Ο Πρόεδρος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Αντιπρύτανης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Θ. Δεργιαδές