Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ασπαζόμενο το όραμα και τη στρατηγική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της αριστείας με όρους κοινωνικής ευαισθησίας και χωρίς αποκλεισμούς.

Στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης σε τομείς οι οποίοι επιστημονικά θεραπεύονται τόσο από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όσο και άλλων πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Τα προγράμματα που διαθέτει εκσυγχρονίζουν και αναβαθμίζουν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα συστήματα τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, επαγγελματικής εξειδίκευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Ακόμη, μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στην εργασιακή εμπειρία διευκολύνοντας την επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του ατόμου.

Στόχος μας είναι το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να βρίσκεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους φορείς άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας μέσα από την προσέλκυση συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια και φορείς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα οι οποίες συνάδουν με το κύρος και την αποστολή του Πανεπιστημίου.

Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και εγώ προσωπικά ως Πρόεδρος θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και γνωρίζοντας τις τεράστιες δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου μας, καθηγητών και διοικητικού προσωπικού, είμαστε βέβαιοι πως θα επιτύχουμε.

 

Ο Πρόεδρος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Αντιπρύτανης, Καθηγητής

Δ. Κυρκιλής