Ελένη Γαβρά

Ελένη Γαβρά

Καθηγήτρια Τμήμα Β.Σ.Α.Σ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο

Οικιστική και Πολιτιστική Κληρονομιά στα Βαλκάνια και Παρευξείνιο Χώρο

Βιογραφικό
Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ
  • Διδακτορικό δίπλωμα ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας Πολεοδομίας – Χωροταξίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Χωρική οργάνωση και αρχιτεκτονική στη ΝΑ Ευρώπη
  • Πλαίσιο και πολιτικές διαχείρισης οικιστικού πολιτισμικού αποθέματος στη ΝΑ Ευρώπη
  • Αστικές πολιτικές στα Βαλκάνια
  • Αστικός σχεδιασμός, με έμφαση στη διαχείριση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

Courses

TOP
elGreek
Betboo giriş