Καραγιώργος Θεοφάνης

Καραγιώργος Θεοφάνης

Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διευθύνων Σύμβουλος, Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό, Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό, Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση
Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό, Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα – MIS
Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό, Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων


Γνωστικό Αντικείμενο: “Λογιστική”
Βιογραφικό:    Βιογραφικό Σημείωμα

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Α.Β.Σ.Θ., (1976).
  • Διδάκτωρ Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1994).

Courses

TOP
elGreek
Betboo giriş