Παπαβασιλείου Ιωάννα

Παπαβασιλείου Ιωάννα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Ε.Κ.Π.

Γνωστικό Αντικείμενο

“Διά Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικός Προσανατολισμός”

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1987
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών & Επιστημών Συμπεριφοράς, Universitaet Heidelberg, Germany, 1996
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • 1. Διά βίου Συμβουλευτική και Προσανατολισμός
  • 2. Επαγγελματική Ανάπτυξη
  • 3. Αγορά Εργασίας και Απασχολησιμότητα
  • 4. Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας
  • 5. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Εργαζομένων
  • 6. Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Επαγγελματική Ένταξη ΑμεΑ

TOP
elGreek
Betboo giriş