Πλατσίδου Μαρία

Πλατσίδου Μαρία

Καθηγήτρια Τμήμα Ε.Κ.Π.

Γνωστικό Αντικείμενο
Ψυχολογία της Δια Βίου Ανάπτυξης
Βιογραφικό
Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1987
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ψυχολογία, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , 1990
  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Ψυχολογία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1993
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  1.  Γνωστική ανάπτυξη παιδιών και ενηλίκων
  2.  Ηθική ανάπτυξη και σκέψη
  3.  Συναισθηματική ανάπτυξη και νοημοσύνη
  4.  Γνωστικές και συναισθηματικές στρατηγικές για την ενίσχυση της μάθησης

TOP
elGreek
Betboo giriş