Στάμου Λελούδα

Στάμου Λελούδα

Καθηγήτρια Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

Γνωστικό Αντικείμενο

“Παιδαγωγική της Μουσικής”, (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:Γ’ 1196/08.11.2012)

Βιογραφικό
Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Νηπιαγωγών Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης(1993)
 • Διδακτορικό δίπλωμα στην Μουσική Παιδαγωγική, Michigan State University, College of Arts and Letters, ΗΠΑ(1999)
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Αυτοεθνογραφία και μουσική εκπαίδευση
 • Καλλιτεχνικά βασισμένη εκπαιδευτική έρευνα (Arts-Based Educational Research) στη Μουσική Παιδαγωγική
 • Μουσική, εκπαίδευση και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες – Κοινοτική Μουσική
 • Διδακτική της μουσικής
 • Το ‘σχετίζεσθαι’ μεταξύ δασκάλου-μαθητή στη μουσική εκπαίδευση
 • Η ανάπτυξη του μουσικού ταλέντου
 • Η επίδραση της μουσικής στην εμβρυική, βρεφική και παιδική ανάπτυξη
 • Η Επίδραση της γονικής συμμετοχής στη μουσική και γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού
 • Γονεική εκπαίδευση
 • Νέες προσεγγίσεις διδασκαλίας της μουσικής σε τυπικά και άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών της μουσικής

Courses

TOP
elGreek
Betboo giriş