Σουμπενιώτης Δημήτριος

Σουμπενιώτης Δημήτριος

Καθηγητής, Τμήμα ΟΔΕ Παν. Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο
“Χρηματοοικονομική με έμφαση στη Διαχείριση Τραπεζικών Χαρτοφυλακίων”
Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
 • Πτυχίο τμήματος Οικονομικών, Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), Αθήνα, (1983).
 • Master of Social Sciences (M.Soc.Sc.) in Economics, University of Birmingham, U.K. (1985)
 • Ph.D., University. of Birmingham, U.K., (1992).
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Xρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
 • Μοντέλα Μέσου Διακύμανσης Προσδοκώμενης Χρησιμότητας (ΜVEU) και συμπεριφορά χαρτοφυλακίου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.
 • Μοντέλα Προτεραιότητας Ασφαλείας (SF) και συμπεριφορά χαρτοφυλακίου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.
 • Τραπεζική διαμεσολάβηση.
 • Impact of International Mergers and Acquisitions on Shareholder’s Wealt.
 • Foreign Direct Investment.
 • Market Anomalies in the A.S.E.
 • Στρατηγική Συμπεριφορά των Εισηγμένων στο Χ.Α.Α.

Courses

ID Course Name Duration Start Date
81290 Πρώτοι στις πωλήσεις: Η τέχνη των πωλήσεων και των ατομικών διαπραγματεύσεων 20 ώρες Τα μαθήματα θα είναι Τετάρτη 17:30-21:30 εξ αποστάσεως με σύγχρονη τηλεκπαίδευση 20 Οκτώβριος 2021
TOP
elGreek
Betboo giriş