Εκπαίδευση – Ειδική Αγωγή

ID Course Name Duration Start Date
TOEFL iBT-Dynamic Advancement Program (FAST-TRACK 2): Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση για το τεστ υψηλής χρηστικότητας TOEFL iBT Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς 120 ώρες/(5 εβδομάδες) 31 Μάιος 2024
TOEFL iBT- Dynamic Induction Program (FAST-TRACK 1): Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση για το τεστ υψηλής χρηστικότητας TOEFL iBT Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς 90 ώρες/(5 εβδομάδες) 31 Μάιος 2024
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΛΕΧΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ 290ώρες/4μήνες 23 Σεπτέμβριος 2024
Πολιτισμός, Τουρισμός: επικοινωνία, προβολή και προώθηση 340ώρες/5μήνες 23 Σεπτέμβριος 2024
Λαϊκό παραμύθι και προφορική παράδοση: Αφηγηματικές, μουσικές και θεατροπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 458 ώρες / 9 μήνες 1 Οκτώβριος 2023
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Εκπαιδευτών Ενηλίκων 250 ώρες 31 Μάιος 2024
Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία 500 ώρες / 9 μήνες 1 Μάρτιος 2022
Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα με τίτλο: Ειδική αγωγή, εκπαίδευση και αποκατάσταση 500 ώρες/10 μήνες 20 Μάιος 2024
81808 Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα με τίτλο: Περιβάλλον, αειφορία και πολιτιστική κληρονομιά: σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές 450 ώρες / 9 μήνες 23 Σεπτέμβριος 2024
81779 Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα με τίτλο: Έμφυλες σχέσεις εξουσία και σεξουαλικότητα στην εκπαίδευση 464 ώρες / 9 μήνες 1 Μάρτιος 2024
TOP
elGreek
Betboo giriş