Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Οδηγός Προγράμματος

'ΕΝΑΡΞΗ:
15 Μάιος 2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
250 ώρες
ΤΙΜΗ
200.00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Βαλκάνος Ευθύμιος
Καθηγητής Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Παν. Μακεδονίας

Διεύθυνση

Διαδικτυακό   View map

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», διάρκειας 250 ωρών, το οποίο λαμβάνει τη σχετική μοριοδότηση. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της μεικτής εκπαίδευσης, δηλαδή σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για 3 μήνες.

Διάρκεια: 250 ώρες

Καταληκτική Ημερομηνία εγγράφων: 15.05.2024

Ενδεικτική Ημερομηνία έναρξης Μαθηματων: 30.05.2024

Υλοποίηση: Μεικτή (Ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Επιστημονικά Υπεύθυνος: Βαλκάνος Ευθύμιος, Καθηγητής – Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:


– Όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.


– Στελέχη δομών Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΣΔΕ, ΚΕΔΙΒΙΜ, κ.ά.) που θέλουν να καταρτιστούν στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και να επωφεληθούν της μοριοδότησης, λόγω παρακολούθησης του Προγράμματος.


– Στελέχη της αγοράς που επιθυμούν να απασχοληθούν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα κατάρτισης, που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού λάβουν την απαιτούμενη πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ.


– Λοιπούς ενδιαφερόμενους για τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και επιμέρους διδακτικές ενότητες με δημιουργικό και
αποτελεσματικό τρόπο, να δημιουργήσουν θετικό κλίμα στην ομάδα εκπαιδευομένων και να εργαστούν με επιτυχία ως επαγγελματίες εκπαιδευτές σε δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Μετά από τη λήξη του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι προετοιμασμένοι να συμμετάσχουν με επιτυχία στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Δεν προβλέπεται

TOP
elGreek
Betboo giriş