Ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού υπολογιστικής νέφους

Οδηγός Προγράμματος

'ΕΝΑΡΞΗ:
5 Απρίλιος 2021
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
108 ώρες
ID:
81511
ΤΙΜΗ
320.00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος
Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Κατηγορίες

Να επιμορφώσει αποφοίτους τμημάτων Πληροφορικής ή απόφοιτους σχολών Θετικών Επιστημών στις τεχνολογικές εξελίξεις με στόχο να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις εργασίας της Deloitte.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους  ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ, ή κατόχους ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, καθώς και σε αποφοίτους Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών ή απόφοιτους ΙΕΚ Πληροφορικής οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις στις νέες τεχνολογίες ανάπτυξης και σχεδίασης λογισμικού.

Η επιλογή των συμμετεχόντων, γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που ομαδοποιούνται σε παραμέτρους. Η καθεμιά παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0-10 μόρια και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας. Ειδικότερα συνεκτιμώνται:

  • Ο γενικός βαθμός πτυχίου και το είδος του πτυχίου και η ποιότητα της αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Συντελεστής βαρύτητας 40%
  • Κοινωνικά κριτήρια:

Εισόδημα μικρότερο των 10000 ευρώ ετησίως: πριμοδοτείται με 10 μόρια

Μακροχρόνια άνεργοι: πριμοδοτούνται με 10 μόρια

ΑμεΑ: πριμοδοτούνται με 10 μόρια

Τρία ή περισσότερα τέκνα: πριμοδοτούνται με 10 μόρια

Συντελεστής βαρύτητας 40%

  • Συνέντευξη.Συντελεστής βαρύτητας 20%

Μετά το πέρας της αξιολόγησης οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά, ανακηρύσσονται οι εισακτέοι (επιτυχόντες) και οι επιλαχόντες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες.

Οι εισακτέοι πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία εντός τακτής προθεσμίας που αναφέρεται ρητώς στην πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων. Σε περίπτωση μη εγγραφής εισακτέου εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, καλείται να εγγραφεί ο 1ος, 2ος, κλπ. επιλαχών.

 

  1. Προαπαιτούμενες γνώσεις- προσόντα- εφόδια (π.χ., πρόσβαση στο διαδίκτυο, γνώσεις Η/Υ):
  • Βασικές γνώσεις διαδικαστικού προγραμματισμού
  • Βασικές γνώσεις αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού
  • Βασικές γνώσεις βάσεων δεδομένων
  • Βασικές γνώσεις ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών (webapplications)

Deloitte Thessaloniki

TOP
elGreek
Betboo giriş