Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα με τίτλο: Περιβάλλον, αειφορία και πολιτιστική κληρονομιά: σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές

Οδηγός Προγράμματος

'ΕΝΑΡΞΗ:
23 Σεπτέμβριος 2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
450 ώρες / 9 μήνες
ID:
81808
ΤΙΜΗ
250.00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ελένη Γαβρά
Καθηγήτρια Τμήμα Β.Σ.Α.Σ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διεύθυνση

Διαδικτυακό   View map

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Περιβάλλον, Αειφορια ΚΑΙ Πολιτιστική Κληρονομιά: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Πρακτικές » διάρκειας 450 ωρών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με την μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Καταληκτική Ημερομηνία εγγράφων: 23.09.2024

Ενδεικτική Ημερομηνία έναρξης Μαθηματων: 10.10.2024

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολικούς συμβούλους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ανέργους και σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και να ασχοληθούν σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές.

Σκοπό του παρόντος προγράμματος αποτελεί η διερεύνηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών στους τομείς του περιβάλλοντος, της αειφορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων που εντάσσονται στο νέο σχολικό πρόγραμμα. Ειδικότερα, εστιάζει στην ευρύτερη επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση εκπαιδευτικών, επιστημόνων-ερευνητών και λοιπών ενδιαφερόμενων σε θέματα που άπτονται των Επιστημών της Εκπαίδευσης, του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού.

ΔΕΝ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ

Περιβάλλον, Αειφορια και Πολιτιστική Κληρονομιά: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Πρακτικές

TOP
elGreek
Betboo giriş