Πολιτισμός, Τουρισμός: επικοινωνία, προβολή και προώθηση

Οδηγός Προγράμματος

'ΕΝΑΡΞΗ:
23 Σεπτέμβριος 2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
340ώρες/5μήνες
CREDIT:
5 μονάδες ects
ΤΙΜΗ
250.00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ελένη Γαβρά
Καθηγήτρια Τμήμα Β.Σ.Α.Σ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διεύθυνση

Διαδικτυακό   View map

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Πολιτισμός, Τουρισμός: επικοινωνία, προβολή και προώθηση.», διάρκειας 340 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης .

Διάρκεια: 340 ώρες/5μήνες

Ενδεικτική Ημερομηνία έναρξης Μαθηματων:15.10.2024

Καταληκτική Ημερομηνία εγγράφων: 23.09.2024

Εκπτωτική πολιτική: Δεν παρέχεται

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό:  Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη Γαβρά, Καθηγήτρια – Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους του χώρου του πολιτισμού, στον τουριστικό τομέα, σε επιχειρήσεις που αφορούν την αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει καριέρα που αφορά την ανάδειξη και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού γενικότερα. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα τυχόν προϋπάρχουσα εμπειρία σε τομείς του τουρισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σκοπός του προγράμματος είναι η σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό στη βάση της προώθησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, ενώ από την άλλη ο πολιτισμός και η ιστορία της χώρας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενδυνάμωση του τουρισμού και δη, των εναλλακτικών μορφών του.

Σήμερα όλο και περισσότερο γίνεται επιτακτική η σύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων στον πολιτισμό με την πρακτική τους εφαρμογή στον τομέα του τουρισμού, στοχεύοντας στην δημιουργία καινοτόμων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις σε άτομα που απασχολούνται στους κλάδους του πολιτισμού και του τουρισμού και δίνει γνώσεις για την κατανόηση της σημερινής κατάστασης της πολιτιστικής βιομηχανίας. Επιπλέον, εξετάζει την επιχειρηματική σκοπιά και την προώθηση του πολιτιστικού προϊόντος και βοηθά τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη στη διαχείριση σύγχρονων θεμάτων σχετικών με τον επαγγελματικό κλάδο τους, προχωρώντας στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων που προσφέρει ο πολιτισμός

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

·σε επίπεδο γνώσεων να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες την ανάδειξη, προβολή και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και για την οργάνωση και προώθηση του τουρισμού

·σε επίπεδο δεξιοτήτων να κατανοούν τη σημασία και τη δυναμική της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και να μπορούν να εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές για την προώθησή της

·σε επίπεδο στάσεων να παρουσιάζουν τις διαφορετικές πτυχές και διαστάσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς και να υποστηρίζουν την φιλοσοφία του σύγχρονου τρόπου ανάδειξής της μέσω της προώθησης καινοτόμων τουριστικών προϊόντων

TOP
elGreek
Betboo giriş