Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία

Οδηγός Προγράμματος

'ΕΝΑΡΞΗ:
1 Μάρτιος 2022
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
500 ώρες / 9 μήνες
ΤΙΜΗ
590.00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διεύθυνση

Διαδικτυακό   View map

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο σύμφωνα με τη νομοθεσία Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» διάρκειας 500 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με την μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Επιπλέον παροχές:

Συμπερίληψη στο «Μητρώο Προσωπικών Βοηθών για Άτομα με Αναπηρία» που δημιουργείται  στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τα εργαστήρια: 1) Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης των Ατόμων με Αναπηρία και 2)Εργαστήριο εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης

9 μήνες, 500 ώρες που αφορούν:

α) 100 ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και

β) 400 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, αλλά και γενικότερα (χωρίς περιορισμούς) σε ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων (απόφοιτους δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), που επιθυμούν να εργαστούν ως προσωπικοί βοηθοί των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4837/2021 (ΦΕΚ 178/Α/1-10-2021) που ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κάλυψη των ιδιαίτερων απαιτήσεων που θέτει η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα από τη θέση του «Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία».

Σύμφωνα με το Άρθρο 34, τουπρόσφατα δημοσιευμένουνόμου 4837/2021 (ΦΕΚ 178/Α/1-10-2021), κάθε άτομο με αναπηρία δικαιούται «Προσωπικό Βοηθό», ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και τόπου διαβίωσης.

«Προσωπικός Βοηθός», είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο υποστηρίζει τα άτομα με αναπηρία. Η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού παρέχεται στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών ζωής των ατόμων με αναπηρία και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντά τους, προς διευκόλυνση, ιδίως, των καθημερινών δραστηριοτήτων τους, για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και τη συμπερίληψή τους στην κοινωνία, συμβάλλοντας στην αποτροπή της περιθωριοποίησης και ιδρυματοποίησής τους. Αποδέκτες της υπηρεσίας είναι τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και τόπου διαβίωσης. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ίδιου νόμου, επιλέξιμοι ωφελούμενοι, κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, είναι άτομα ηλικίας 16 έως 65 ετών με πιστοποιημένη αναπηρία (κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή).

Το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με Αναπηρία», σύντομαθα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά στο σύνολο της χώρας και προβλέπεται να ενταχθούν αρχικά σε αυτό 2.000 ωφελούμενοι (άτομα με αναπηρία), ενώ έχει εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα για τη μετέπειτα καθολική πανελλαδική εφαρμογή του.

Συμπερίληψη στο «Μητρώο Προσωπικών Βοηθών για Άτομα των Αναπηρία» που δημιουργείται  στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τα εργαστήρια: 1) Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης των Ατόμων με Αναπηρία και 2)Εργαστήριο εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης

Δεν παρέχεται περεταίρω έκπτωση

TOP
elGreek
Betboo giriş