"Πρόγραμμα Δ.Α.Φ.ΝΗ (Δεξιότητες Αυτιστικού Φάσματος για Νήπια)" Πρώιμη Παρέμβαση για Παιδιά με Αυτισμό και Εκπαίδευση Γονέων

Οδηγός Προγράμματος

'ΕΝΑΡΞΗ:
22 Μάιος 2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
80 ώρες / 4 μήνες
ID:
81294
ΤΙΜΗ
200.00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Συριοπούλου-Δελλή Χριστίνα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ε.Κ.Π. Παν. Μακεδονίας, Διευθύντρια (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» («Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»)), Διευθύντρια Εργαστηρίου "Αυτισμού- Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών και της Συμπεριφοράς του Ανθρώπου"

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «”Πρόγραμμα Δ.Α.Φ.ΝΗ (Δεξιότητες Αυτιστικού Φάσματος για Νήπια)” Πρώιμη Παρέμβαση για Παιδιά με Αυτισμό και Εκπαίδευση Γονέων» διάρκειας 80 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με την μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Διάρκεια: 80 ώρες/4 μήνες

Ενδεικτική Ημερομηνία έναρξης: 22.05.2024

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Χριστίνα Συριοπούλου – Δελλή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια – Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γονείς, άλλα μέλη της οικογένειας και Επαγγελματίες (εκπαιδευτική Α/θμιας, Β/θμιας, ειδικής Αγωγής, ειδικό επιστημονικό προσωπικό σε ΚΕΔΑΣΥ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Συμβουλευτικούς Σταθμούς, Δήμους, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Ψυχολόγοι, Λογοθεραπευτές, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ιατροί, κ.ά.) νηπίων και παιδιών με αλλά και χωρίς διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού (ΔΑΦ)

  • Η εκπαίδευση των επιμορφούμενων
  • Η εμβάθυνση σε θέματα αξιολόγησης και εκπαίδευσης ατόμων με αυτισμό
  • Η απόκτηση υλικού κατάλληλου για την υποστήριξη του παιδιού με αυτισμό
  • Η ρεαλιστική διαχείριση των αναπτυξιακών δυσκολιών του παιδιού με αυτισμό, η απόκτηση λειτουργικών ρουτινών. Η ξεκάθαρη εικόνα τι κι πως μπορεί να το πετύχει το παιδί με αυτισμό
  • Η δημιουργία ενός δικτύου γονέων και επαγγελματιών οι οποίοι θα επικοινωνούν και θα συνεργάζονται για την εκπαιδευτική και κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με αυτισμό ώστε να έχουν καλή ποιότητα ζωής

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η εκπαίδευση των γονέων ώστε να μπορούν να κάνουν συστηματική παρατήρηση των παιδιών τους με χαρακτηριστικά στο φάσμα του αυτισμού
  • Εκπαίδευση των γονέων ώστε να καλλιεργούν στα παιδιά τους με αυτισμό αναπτυξιακές δεξιότητες σε 6 αναπτυξιακού τομείς όπως
  • Ψυχολογική στήριξη των μελών της οικογένειας ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν το παιδί με αυτισμό και να συμβάλλουν στην κοινωνική και εκπαιδευτική του συμπερίληψη και προσαρμογή
  • Τα παιδιά να καλύψουν αναπτυξιακά κενά, δυσκολίες, εμπόδια σε μικρή ηλικία, σε φάση ανάπτυξης καθώς ο εγκέφαλος έχει μεγάλη πλαστικότητα και δυνατότητα ενεργοποίησης διάφορων περιοχών του. Η παρέμβαση φαίνεται σαν παιχνίδι και όχι σαν μάθημα με αυστηρά όρια και αξιολόγηση. Το παιδί αποκτά λειτουργικές ρουτίνες, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και προσαρμογής οι οποίες θα το βοηθήσουν να ενταχθεί στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον και να έχει καλή ποιότητα ζωής

Ο/Η εκπαιδευόμενος/η για την απόκτηση του Πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε αξιολόγηση με α) με εκπόνηση εργασίας 3000 λέξεων και β) με συμπλήρωση απαντήσεων σε αρχείο πολλαπλών επιλογών

Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους/στις συμμετέχοντες/ουσες Πιστοποιητικό από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Δεν προβλέπετε

TOP
elGreek
Betboo giriş