Ανακοίνωση: Για οποιαδήποτε πληροφορία ή αίτημα έχετε παρακαλούμε αποστείλτε μας email (Kedivim@uom.edu.gr) καθώς ενδέχεται λόγω τηλεργασίας να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε τηλεφωνικά.

Ανακοίνωση: Για οποιαδήποτε πληροφορία ή αίτημα έχετε παρακαλούμε αποστείλτε μας email (Kedivim@uom.edu.gr) καθώς ενδέχεται λόγω τηλεργασίας να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε τηλεφωνικά.