Ημερίδα:  «Διά Βίου Μάθηση και Αγορά Εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής  Μακεδονίας. Ο ρόλος των Πανεπιστημίων: Νέα δεδομένα-Νέες προοπτικές»

Conference: "Lifelong Learning and the Labor Market in the Region of Central Macedonia. The Role of Universities: New Data-New Perspectives"

Η σύνδεση της επιμόρφωσης με την απασχόληση και η ανάδειξη των δεξιοτήτων που υποβοηθούν και ενισχύουν την αγορά εργασίας είναι ο στόχος της Ημερίδας που συνδιοργανώνουν τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρες 18:00-20:30, στο Αμφιθέατρο ΙΙΙ του ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τον σύνδεσμο https://www.auth.gr/video/video-dia-vioy-mathisi-kai-agora-ergasias-st/

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.