Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα παραμείνει κλειστό από τις 02 Αυγούστου έως τις 22 Αυγούστου 2021!!!

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα παραμείνει κλειστό από τις 02 Αυγούστου έως τις 22 Αυγούστου 2021!!!