Αγροτική επιχειρηματικότητα και καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη

Οδηγός Προγράμματος

'ΕΝΑΡΞΗ:
20 Δεκέμβριος 2023
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
35 ώρες/(2 μήνες)
CREDIT:
1 μονάδα ects
ΤΙΜΗ
0.00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Κυρκιλής Δημήτριος
Καθηγητής - Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διεύθυνση

Διαδικτυακό   View map

Κατηγορίες

Management & Marketing

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Αγροτική επιχειρηματικότητα και καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη» διάρκειας 35 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Σε αγρότες/ισσες, εργαζόμενους/ες και λοιπούς εμπλεκόμενους στον πρωτογενή και τον διασυνδεδεμένο με αυτόν δευτερογενή τομέα παραγωγής.
  • Σε τελειόφοιτους/ες και πτυχιούχους/ες οικονομικών, γεωπονικών και άλλων συναφών σχολών.
  • Σε όσους/ες επιθυμούν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα.

·Να προωθήσει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα.

·Να ενισχύσει τις γνώσεις σχετικά με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και να αναπτύξει τις επιχειρηματικές δεξιότητες των ενδιαφερόμενων.

·Να συμβάλλει στη δικτύωση με σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για όσους/ες παρακολουθήσουν, λαμβάνοντας υπόψη τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας στον πρωτογενή και τον διασυνδεδεμένο με αυτόν δευτερογενή τομέα παραγωγής.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδιώκει να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των έργων “Business of knowledge and innovation in the primary and related secondary sector”, Project Acronym: Bu4Inno, Financed by the Cooperation Programme”Interreg V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020″ και “Agribusiness innovation: A pathway to sustainable economic development”, Project Acronym: RENAISSANCE, INTERREG IPA CBC Greece – the Republic of North Macedonia 2014-2020″, τα οποία υλοποιούνται με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών / Επιτροπή Ερευνών), πέραν της τυπικής διάρκειας υλοποίησης των έργων. Στο πλαίσιο αυτό, θα προσφέρεται σε 30 ενδιαφερόμενους/ες χωρίς επιβάρυνση κόστους συμμετοχής σε ετήσια βάση και για τα επόμενα 2 έτη.

Οι εισηγητές των Προγραμμάτων είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες και στελέχη με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση.

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι:

Δημήτριος Κυρκιλής, Καθηγητής – Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Λεωνίδας Χατζηθωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής – Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παναγιώτης Μαδέσης, Επίκουρος Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βασιλική Κούννου, Διδάκτωρ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Χριστίνα Παρασκευοπούλου, Διδάκτωρ ΑΠΘ

TOP
elGreek
Betboo giriş