ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Οδηγός Προγράμματος

'ΕΝΑΡΞΗ:
20 Σεπτέμβριος 2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
290 ώρες/ 4 μήνες (270 Ασύγχρονη - 20 Σύγχρονη τηλεκπαίδευση)
CREDIT:
5 μονάδες ects
ΤΙΜΗ
300.00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ελένη Γαβρά
Καθηγήτρια Τμήμα Β.Σ.Α.Σ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διεύθυνση

Διαδικτυακό   View map

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για Στελέχη στον Τομέα «Της Ενέργειας, της Κυκλικής Οικονομίας και ΑΠΕ εντός των Πόλεων» διάρκειας 290 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με την μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης:

Διάρκεια: 290 ώρες / 4 μήνες (270 Ασύγχρονη – 20 Σύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Καταληκτική Ημερομηνία εγγράφων: 20.09.2024

Ενδεικτική Ημερομηνία έναρξης Μαθημάτων: 30.09.2024

ECTS: 5 μονάδες

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνη : Ελένη Γ. Γαβρά, Καθηγήτρια- Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους κατ’ ελάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε αποφοίτους μηχανικούς (αρχιτέκτονες πολιτικούς, μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης) και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει καριέρα ή εργάζεται ήδη στον χώρο της ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τους τομείς τους σχετικούς της κυκλικής οικονομίας.

*Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα τυχόν προϋπάρχουσα εμπειρία με ζητήματα σχετικά με τα προαναφερθέντα θέματα καθώς και πρακτική σε ζητήματα ανάπτυξης και εξέλιξης των πόλεων.

Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι να ενισχύσει τους ανθρώπους που στελεχώνουν ή πρόκειται να στελεχώσουν τη διοίκηση σε μεγάλους ή μικρούς οργανισμούς (στον ιδιωτικό, όπως και στον δημόσιο τομέα) στον κλάδο της ενέργειας και των καινοτόμων λύσεων – ΑΠΕ που υπάρχουν, προκειμένου να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γενικές και ειδικές γνώσεις που απαιτούνται γύρω από την θεματική, γνώσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα σχετικά και άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενα επαγγέλματα, όπως των μηχανικών, των οικονομολόγων και άλλων. Τα μαθήματα επικεντρώνονται επιπλέον στην έννοια της ενεργειακής ανάπτυξης και εξέλιξης του αστικού περιβάλλοντος, την μείωση της μόλυνσης και την εκμετάλλευση των ΑΠΕ εντός των πόλεων και αστικών κέντρων, στην αναγνώριση όλων των διαθέσιμων μορφών ΑΠΕ και των παραμέτρων τους καθώς και των οδηγιών, κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτήν την κατεύθυνση και τέλος στην κατανόηση των εννοιών και διαδικασιών επίτευξης της κυκλικής οικονομίας στον τομέα της ενέργειας εν γένει και των ορθών μεθόδων πραγματοποίησης σχετικών οικονομοτεχνικών μελετών.

Οι εκπαιδευόμενοι για την απόκτηση του πιστοποιητικού, θα πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσουν τα μαθήματα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης καθως και με την παράδοση τελικής εργασίας στο τέλος του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό, διαφορετικά λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Οι εισηγητές των Προγραμμάτων είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες και στελέχη με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση.

Επιστημονικά Υπεύθυνη :

Ελένη Γ. Γαβρά, Καθηγήτρια- Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι :

Ελένη Γ. Γαβρά, Καθηγήτρια- Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Δημήτριος Κυρκιλής, Καθηγητής-Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αγγελική Φωτιάδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μεταδιδάκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κλεονίκη Γκιουφή, Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος, Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Άννα Χατσιοπούλου, Βαλκανιολόγος MSc, Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Νικόλαος Λέττας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών

Σωτήρης Ψημμένος, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 300€ με προκαταβολή 100€ με την εγγραφή και δυο ακόμη δόσεις των 100€.

Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω τριών βημάτων.

ΒΗΜΑ 1ο – Υποβολή αίτησης εγγραφής

Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας  (kedivim.uom.gr) ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του ΚΕΔΙΒΙΜ

 ΒΗΜΑ 2ο – Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών

Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση.

1.       Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν.

2.       Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.

3.       Πρωτότυπο ή σε (επικυρωμένο) αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά που εμπίπτουν στην εκπτωτική πολιτική.

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:

·         Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@uom.edu.gr

ΒΗΜΑ 3ο – Καταβολή διδάκτρων (υπάρχει σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση μετά την αίτηση)

TOP
elGreek
Betboo giriş