ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΛΕΧΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ

Οδηγός Προγράμματος

'ΕΝΑΡΞΗ:
23 Σεπτέμβριος 2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
290ώρες/4μήνες
CREDIT:
5 μονάδες ects
ΤΙΜΗ
250.00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ελένη Γαβρά
Καθηγήτρια Τμήμα Β.Σ.Α.Σ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διεύθυνση

Διαδικτυακό   View map

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΣΤΕΛΕΧΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ.», διάρκειας 290 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης .

Διάρκεια: 290 ώρες/4 μήνες

Ενδεικτική Ημερομηνία έναρξης Μαθηματων: 03.10.2024

Καταληκτική Ημερομηνία εγγράφων: 23.09.2024

Εκπτωτική πολιτική: Δεν παρέχεται

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό:  Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη Γαβρά, Καθηγήτρια – Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους κατ’ ελάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε αποφοίτους όλων των βαθμίδων τουριστικής εκπαίδευσης και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει καριέρα ή εργάζεται ήδη στον χώρο του τουρισμού.

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα τυχόν προϋπάρχουσα εμπειρία σχετικά με ζητήματα τουρισμού και πρακτικής σε ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι να ενισχύσει τους ανθρώπους που στελεχώνουν ή πρόκειται να στελεχώσουν τη διοίκηση σε μεγάλους ή μικρούς οργανισμούς (στον ιδιωτικό, όπως και στον δημόσιο τομέα) στον κλάδο του τουρισμού, προκειμένου να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γενικές και ειδικές γνώσεις που απαιτούνται γύρω από το επάγγελμα του ξεναγού ή του συνοδού/ οδηγού σε τουριστικούς προορισμούς. Τα μαθήματα επικεντρώνονται επιπλέον στην έννοια της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, τις βασικές γνώσεις που αφορούν το κομμάτι του τουρισμού, καθώς επίσης και στην διαχείριση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, των τεχνικών και μεθόδων ξενάγησης, τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών εργαλείων στις πολιτιστικές δράσεις και τις πρακτικές ξενάγησης.

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

·σε επίπεδο γνώσεων να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες για την οργάνωση και λειτουργία του τουρισμού και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς

·σε επίπεδο δεξιοτήτων να κατανοούν τη διαχείριση της πολιτιστικής

κληρονομιάς και να εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές της ξενάγησης, καθώς και να εφαρμόζουν ψηφιακά εργαλεία και νέες τεχνολογίες στην ξενάγηση και τον τουρισμό.

·σε επίπεδο στάσεων να παρουσιάζουν τις διαφορετικές πτυχές και διαστάσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς και να υποστηρίζουν την φιλοσοφία του σύγχρονου τρόπου ανάδειξης και προβολής του τουρισμού.

Δεν παρέχεται

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΣΤΕΛΕΧΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ

TOP
elGreek
Betboo giriş