Οικονομικά, Πολιτικές και Διοίκηση της Υγείας

Οδηγός Προγράμματος

'ΕΝΑΡΞΗ:
1 Μάρτιος 2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
24 ώρες
ΤΙΜΗ
250.00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Δαβίλλας Απόστολος
Επίκουρος Καθηγητής - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διεύθυνση

Διαδικτυακό   View map

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Οικονομικά, Πολιτικές και Διοίκηση της Υγείας» διάρκειας 24 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Διάρκεια: 24 ώρες/Επτά (7) διαδικτυακές διαλέξεις, Σάββατα και Κυριακές,11:00-14:30

Ενδεικτική Ημερομηνία έναρξης: 22.03.2024

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δαβίλλας Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε Στελέχη (και υποψήφια στελέχη) δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο χώρο της υγείας.

Ο σκοπός του Προγράμματος «Οικονομικά, Πολιτικές και Διοίκηση της Υγείας» είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με τη χρήση ασύγχρονης εκπαίδευσης σε αντικείμενα που αφορούν στα οικονομικά της υγείας, τις πολιτικές και τη διοίκηση της υγείας.

Συγκεκριμένα ο σπουδαστής θα αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κόστη και τα οφέλη επιδρούν στις αποφάσεις στο σύστημα υγείας, τις επιλογές σχετικά με την παραγωγή και τη διανομή της φροντίδας υγείας και τις μεθόδους και μηχανισμούς σχετικά με τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στις πολιτικές της υγείας. Επίσης θα καλυφθούν θέματα που σχετίζονται με την διοίκηση των οργανισμών, το μάρκετινγκ, και τη διοίκηση της καινοτομίας στον κλάδο της υγείας. Με το προσφερόμενο πρόγραμμα μπορούν να εμπλουτιστούν και να επικαιροποιηθούν οι γνώσεις των σπουδαστών σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς στο χώρο της υγείας.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, την διάχυση της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά της υγείας, τις πολιτικές και τη διοίκηση της υγείας και (κατά συνέπεια) στην συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση των μονάδων υγείας και επιχειρήσεων στο χώρο της υγείας

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • η κατανόηση βασικών αρχών της οικονομικής επιστήμης.
  • η κατανόηση του μηχανισμού λήψης αποφάσεων σε καθεστώς περιορισμένων πόρων στην περίπτωση του κλάδου της υγείας.
  • η εκλαϊκευμένη και λεπτομερής περιγραφή των μεθοδολογικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην οικονομική ανάλυση με σκοπό την λήψη αποφάσεων στον κλάδο της υγείας.
  • η περιγραφή θεμάτων κοινωνικής δικαιοσύνης στην χρηματοδότηση της οικονομικής περίθαλψης, ανισοτήτων στην κατάσταση υγείας των ατόμων και οι σχετικοί γενεσιουργοί παράγοντες (στην περίπτωση συστημάτων δωρεάν παροχής υπηρεσιών υγείας και μη).
  • η κατανόηση των βασικών αρχών και πρακτικών στη Διοίκηση των Οργανισμών υγείας.
  • η κατανόηση των βασικών εννοιών του Μάρκετινγκ ως μιας ολιστικής διαδικασίας που οδηγεί το όραμα, την αποστολή και το στρατηγικό σχεδιασμό των οργανισμών στον κλάδο της υγείας.
  • η παρουσίαση των βασικών εννοιών της Διοίκησης Καινοτομίας στον κλάδο της υγείας.
  • η κατανόηση των μεθόδων έρευνας και βιβλιογραφικής ανασκόπησης που αποτελούν παράδειγμα καλών πρακτικών για την εκπόνηση αξιόλογων ερευνητικών εργασιών, κειμένων εργασίας και παρουσιάσεων.

Ο/Η εκπαιδευόμενος/η για την απόκτηση του Πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε αξιολόγηση (αυτο-αξιολόγηση) με την υποβολή μιας συνοπτικής τελικής εργασίας με το πέρας του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή αξιολόγηση (αυτο-αξιολόγηση) παρέχεται στους/στις συμμετέχοντες/ουσες Πιστοποιητικό από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

TOP
elGreek
Betboo giriş