Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ»

Οδηγός Προγράμματος

'ΕΝΑΡΞΗ:
6 Μάιος 2022
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
21 ώρες
ΤΙΜΗ
300.00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Αναγνωστοπούλου Δέσποινα
Αναπληρωτρία Καθηγητρία του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών - Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διεύθυνση

Υβριδικό (Διαδικτυακό-Δια Ζώσης)   View map

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (ΦΕΚ Β’ 1925/30.5.2018) με τίτλο «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ» διάρκειας 21 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της μεικτής εκπαίδευσης υβριδικά (είτε εξ αποστάσεως , είτε δια ζωσης).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών επιχειρήσεων του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού/χρηματιστηριακού τομέα.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

·Απόκτηση γνώσεων στο νομοθετικό πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς που έχει τροποποιηθεί σημαντικά μετά το 2012 και ιδίως με την έκδοση της Οδηγίας MIFID II και τον κανονισμό EMIR κλπ. αλλά και τον Νόμο 4557/2018.

·Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης ΝΠ, πιστοποίηση που είναι απαραίτητη για τις άλλες εξετάσεις, π.χ. α1, α2.

1.Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (ΦΕΚ Β’ 1925/30.5.2018)

2.Απόκτηση γνωστικής επάρκειας στο συγκεκριμένο αντικείμενο για τους συμμετέχοντες που δεν λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις.

ΔΕΝ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ

TOP
elGreek
Betboo giriş