Σύγχρονες Τεχνολογίες Προγραμματισμού: Java & Spring Academy

Οδηγός Προγράμματος

'ΕΝΑΡΞΗ:
26 Μάρτιος 2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
117 ώρες
ΤΙΜΗ
0.00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος
Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Διεύθυνση

Διαδικτυακό   View map

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Αccenture Hellas, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Σύγχρονες Τεχνολογίες Προγραμματισμού: Java & Spring Academy» διάρκειας 117 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με την μέθοδο της Σύγχρονης τηλεκπαίδευση.

Μέτα την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν με απώτερο στόχο την μετέπειτα πρόσληψή τους στην Accenture Hellas.

Για την αποστολή του βιογραφικού σας ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://www.accenture.com/gr-en/careers/jobdetails?id=R00195433_en&title=Get%20Trained%20Get%20Hired%20in%20Java

Το Πρόγραμμα απευθύνεται είτε σε απόφοιτους είτε τελειόφοιτους τμημάτων Πληροφορικής που να είναι σε θέση να κατανοήσουν την πολύπλοκη δομή που έχουν τα συστήματα λογισμικού από μεγάλες βιομηχανίες

  • Πτυχίο Πληροφορικής ή κατοχή του 90% – 95% των απαραίτητων διδακτικών μονάδων για το πτυχίο
  • Επίτευξη βαθμολογίας κατά τουλάχιστον 50% στις δοκιμασίες αξιολόγησης της εταιρείας
  • Επιτυχής συνέντευξη επιλογής με εκπρόσωπο του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

• Να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις κυριότερες λειτουργίες της γλώσσας αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού Java

• Να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε τεχνολογίες Enterprise programming όπως είναι το Spring, Spring Data και Rest API.

• Να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στους τομείς ανάλυσης, σχεδίασης και ποιότητας λογισμικού.

• Να καταρτίσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης.

• Να αξιολογήσει τους συμμετέχοντες μετά το πέρας του προγράμματος με απώτερο στόχο την μετέπειτά πρόσληψή τους στην Accenture.

Μετά το πέρας του προγράμματος ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να:

• Εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας ανάπτυξης λογισμικού.

• Κατανοήσει και να επιλύσει πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινή του εργασία.

• Χειριστεί σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης κώδικα.

• Αναπτύσσει λύσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο σύγχρονων εφαρμογών πληροφορικής.

• Αναπτύσσει λογισμικό ακολουθώντας ευέλικτες τεχνολογίες ανάπτυξης.

TOP
elGreek
Betboo giriş