Συριοπούλου-Δελλή Χριστίνα

Συριοπούλου-Δελλή Χριστίνα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ε.Κ.Π. Παν. Μακεδονίας, Διευθύντρια (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» («Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»)), Διευθύντρια Εργαστηρίου "Αυτισμού- Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών και της Συμπεριφοράς του Ανθρώπου"

Γνωστικό Αντικείμενο:  “Εκπαίδευση Ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές”
Ακαδημαϊκοί Τίτλοι:
 • Πτυχίο Παιδαγωγικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών
 • Master of Education στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Τμήμα Εκπαίδευσης, University of Sheffield , UK
 • PhD στην Ειδική Αγωγή, University of Liverpool, UK
 • Μεταδιδακτορικό (Postdoc) στον Αυτισμό, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 • Υποστηρικτική Τεχνολογία για την Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση Ατόμων με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού
 • Εκπαίδευση Ατόμων με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού
 • Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Συμπεριφοράς
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία για άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Πρώιμη παρέμβαση για άτομα με Αυτισμό
 • Συμβουλευτική για την Οικογένεια Ατόμων με Αυτισμό
 • Διαγνωστικά εργαλεία και Αξιολόγηση των Διαταραχών στο Φάσμα του Αυτισμού
 • Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας για άτομα με αυτισμό
Εργαστήριο Αυτισμού – Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών και της Συμπεριφοράς του Ανθρώπου”

Courses

TOP
elGreek
Betboo giriş