Συριοπούλου-Δελλή Χριστίνα

Συριοπούλου-Δελλή Χριστίνα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ε.Κ.Π. Παν. Μακεδονίας, Διευθύντρια (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» («Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»))

Γνωστικό Αντικείμενο:  “Εκπαίδευση Ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές”
Ακαδημαϊκοί Τίτλοι:
 • Πτυχίο Παιδαγωγικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών
 • Master of Education στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Τμήμα Εκπαίδευσης, University of Sheffield , UK
 • PhD στην Ειδική Αγωγή, University of Liverpool, UK
 • Μεταδιδακτορικό (Postdoc) στον Αυτισμό, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 • Υποστηρικτική Τεχνολογία για την Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση Ατόμων με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού
 • Εκπαίδευση Ατόμων με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού
 • Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Συμπεριφοράς
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία για άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Πρώιμη παρέμβαση για άτομα με Αυτισμό
 • Συμβουλευτική για την Οικογένεια Ατόμων με Αυτισμό
 • Διαγνωστικά εργαλεία και Αξιολόγηση των Διαταραχών στο Φάσμα του Αυτισμού
 • Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας για άτομα με αυτισμό
Δράσεις Ενημέρωσης και Στήριξης της Οικογένειας Ατόμων με Αυτισμό και Επαγγελματιών:  http://bit.do/fdhzy

Courses

ID Course Name Duration Start Date
81294 Πρώιμη παρέμβαση και συμβουλευτική γονέων παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού 60 ώρες 1 Οκτωβρίου 2021
81402 Αξιολόγηση & διαγνωστικά τεστ για άτομα με διαταραχή φάσματος αυτισμού (ADOS, ADI–R) & Πρώιμη ανίχνευση διαταραχών αυτιστικού φάσματος σε παιδιά μικρής ηλικίας με την δοκιμασία «ΠΑΙΣ» 21 ώρες 27 Σεπτεμβρίου 2021
81245 Αυτισμός: Τα εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας και η εφαρμογή τους στην κοινωνική και εκπαιδευτική συμπερίληψη των ατόμων με διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού 60 ώρες 27 Σεπτεμβρίου 2021
81570 Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό, χρήση Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και Συμβουλευτική Στήριξη 420 ώρες 27 Σεπτεμβρίου 2021
81466 Δράσεις ενημέρωσης και στήριξης της οικογένειας ατόμων με αυτισμό και των επαγγελματιών 15 ώρες 27 Σεπτεμβρίου 2021
Εκπαίδευση και Αγωγή Ατόμων με Αυτισμό: Πρόγραμμα Κατάρτισης για τους Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι εργάζονται ως λειτουργοί παράλληλης στήριξης 70 27 Σεπτεμβρίου 2021
TOP
Betboo giriş