Πιστοποίηση διαχειριστή έργου: Βασικό επίπεδο (ΠΔΕ) [Certified Project Manager (CPM)]

Οδηγός Προγράμματος

'ΕΝΑΡΞΗ:
8 Δεκέμβριος 2023
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
23 ώρες
ΤΙΜΗ
290.00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Τσιρώνης Λουκάς
Αναπληρωτής Καθηγητής - Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διεύθυνση

Διαδικτυακό   View map

Κατηγορίες

Management & Marketing

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Πιστοποίηση διαχειριστή έργου: Βασικό επίπεδο (ΠΔΕ)» διάρκειας 23 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της Σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Μονάδες ECTS: 6 μονάδες και (23 Μονάδες Επαγγελματικής Ανάπτυξης /Professional Development Units PDUs)

Υλοποίηση: Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Τσιρώνης Λουκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής – Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εκπαιδευτής του Προγράμματος είναι:

Αναστάσιος Σκορδάρης, Διπλ.Πολιτικός Μηχανικός MSc, Certified Project Management Professional (PMP-PMI), Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τη διοίκηση έργων. Έχει σχεδιαστεί για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τη διοίκηση έργων αλλά και για νέους διαχειριστές έργων ή για όσους βρίσκονται σε ενδιάμεσο επίπεδο. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν απόφοιτοι λυκείου, φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, όλων των πανεπιστημιακών και πολυτεχνικών σχολών, στελέχη επιχειρήσεων όλων των ειδικοτήτων, με μηδενική ή ελάχιστη εμπειρία στη διοίκηση έργων, οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν επαγγελματική καριέρα στη διοίκηση έργων.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος, που οδηγεί σε πιστοποίηση είναι:

· Να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξοικείωση με τις καλύτερες πρακτικές διαχείρισης έργων.

· Να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις δεξιότητες και τις γνώσεις για να σχεδιάσουν, να εκτελέσουν, να παρακολουθήσουν, να ελέγξουν και να ολοκληρώσουν ένα έργο με επιτυχία.

· Να γνωρίσουν και να αποκτήσουν κοινή γλώσσα επικοινωνίας σε τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης έργων.

· Να αποκτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την αποδοτικότητα της ομάδας έργου.

· Να λειτουργήσει ως βασικό σκαλοπάτι για τους διαχειριστές έργων και για τους επαγγελματίες εισαγωγικού επιπέδου για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Οι δεξιότητες διαχείρισης έργων που προσφέρει έχουν μεγάλη ζήτηση σε όλους τους τύπους των οργανισμών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να επιδείξει την πρακτική και θεωρητική του/της κατανόηση της ορολογίας και των διαδικασιών που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση έργου.

Πιο συγκεκριμένα θα μπορεί να:

·Κατανοήσει το πώς η διαχείριση έργου επηρεάζει τις επιχειρήσεις,

·Δημιουργήσει το χάρτη του έργου (project charter),

·Εντοπίσει τους εμπλεκόμενους φορείς (stakeholders),

·Δημιουργήσει ένα σχέδιο διαχείρισης έργου (project management plan),

·Αναπτύξει το χρονικό προγραμματισμό του έργου (project schedule),

·Δημιουργήσει τον προϋπολογισμό του έργου (project budget),

·Δημιουργήσει μητρώου κινδύνου (risk register),

·Δημιουργήσει διάφορα σχέδια διαχείρισης (management plans).

·Αναλύσει τους κινδύνους του έργου, να αντιμετωπίσει τις προμήθειες που σχετίζονται με το έργο, να εκτελέσει το σχέδιο, να το παρακολουθήσει και να το ελέγξει όπως απαιτείται. Θα γνωρίζει επίσης πώς να κλείσει το έργο, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος του συμβολαίου.

Οι εκπαιδευόμενοι για την απόκτηση του Πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε αξιολόγηση με εξετάσεις με το πέρας του προγράμματος. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται βεβαίωση εκπαίδευσης 23 ωρών (23 Μονάδες Επαγγελματικής Ανάπτυξης /PDUs) απαραίτητες για όσους θέλουν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις του PMI

TOP
elGreek
Betboo giriş