Πιστοποίηση διαχειριστή έργου: Προχωρημένο επίπεδο (ΠΔΕ+) Certified Professional Project Manager (CPPM)

Οδηγός Προγράμματος

'ΕΝΑΡΞΗ:
11 Δεκέμβριος 2023
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
35 ώρες
CREDIT:
6
ΤΙΜΗ
420.00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Τσιρώνης Λουκάς
Αναπληρωτής Καθηγητής - Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διεύθυνση

Διαδικτυακό   View map

Κατηγορίες

Management & Marketing

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Πιστοποίηση διαχειριστή έργου: Προχωρημένο επιπέδο (ΠΔΕ+)» διάρκειας 35 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της Σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Διάρκεια: 35 ώρες

Κόστος: 420 Ευρώ

Μονάδες ECTS: 6 μονάδες και(35 Μονάδες Επαγγελματικής Ανάπτυξης /Professional Development Units-PDUs)

Υλοποίηση: Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Τσιρώνης Λουκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής – Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εκπαιδευτής του Προγράμματος είναι:

Αναστάσιος Σκορδάρης, Διπλ.Πολιτικός Μηχανικός MSc, Certified Project Management Professional (PMP-PMI), Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πιστοποίηση διαχειριστή έργου προχωρημένου επιπέδου είναι μια απαραίτητη επαγγελματική απαίτηση, για όλους τους κλάδους της διαχείριση έργων.

Η πιστοποίηση διαχειριστή έργου προχωρημένου επιπέδου, απαιτείται από επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, πιστοποιεί την τεχνογνωσία του εκπαιδευόμενου στην εκτέλεση του ρόλου του διαχειριστή έργου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο βοηθώντας τον να καθοδηγεί ομάδες καθώς και έργα με επιτυχία.

Συνεπώς ταιριάζει καλύτερα σε κάθε επαγγελματία που φιλοδοξεί να γίνει διαχειριστής έργων. Προτείνεται επίσης σε διαχειριστές έργων, συνεργάτες/βοηθούς διαχειριστών έργων, επικεφαλής ομάδων.

Απευθύνεται επίσης σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται απλώς να κατανοήσουν το πλαίσιο διαχείρισης έργων και πώς εφαρμόζεται στην επιχείρησή τους.

Aπευθύνεται επίσης σε :

·Στελέχη φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν αναπτυξιακά έργα είτε μέσω του Δ’ΚΠΣ είτε μέσω ΣΔΙΤ.

·οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και αναπτυξιακές εταιρείες

·εταιρείες συμβούλων έργων

·ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες και εταιρείες πληροφορικής

·εταιρείες και ομίλους που αναλαμβάνουν την υλοποίηση έργων

·υψηλόβαθμα στελέχη κατασκευαστικών ομίλων που αναλαμβάνουν την υλοποίηση μεγάλων έργων

·υπεύθυνους προγραμματισμού μεγάλων έργων και

·διευθυντές κατασκευής (construction managers) μεγάλων έργων

Η πιστοποίηση διαχειριστή έργου προχωρημένου επιπέδου, πιστοποιεί ότι ένας εκπαιδευόμενος μπορεί να εργαστεί ως επαγγελματίας διαχειριστής έργων σε κάθε επιχειρηματικό κλάδο και οπουδήποτε στον κόσμο, στηριζόμενος σε οποιαδήποτε θεμελιώδη αρχή διαχείρισης έργου.

Πιστοποιείται ότι είναι πλήρως εξοπλισμένος για να ανταποκριθεί στις διαφορετικές απαιτήσεις των εργοδοτών και των έργων σε όλο τον κόσμο.

Η πιστοποίηση διαχειριστή έργου προχωρημένου επιπέδου, είναι σχεδιασμένη από έμπειρους εισηγητές για επαγγελματίες, και βασίζεται σε αυστηρά πρότυπα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σχολαστικά μετά από ενδελεχή έρευνα του κλάδου της διοίκησης έργων, για να ανταποκρίνονται στις διάφορες πραγματικές ανάγκες διαχείρισης έργων των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο.

Η πιστοποίηση διαχειριστή έργου προχωρημένου επιπέδου (Certified Professional Project Manager – CPPM) είναι ο τίτλος που απονέμεται από το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακδεονίας, σε επαγγελματίες διαχείρισης έργων που πληρούν ορισμένα κριτήρια εκπαίδευσης και εμπειρίας. Είναι ένα πιστοποιητικό ανώτερης γνώσης και δεξιοτήτων διαχείρισης έργων.

Η πιστοποίησης αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να:

·Γνωρίζει τις βασικές αρχές και τους περιορισμούς ενός έργου

·Αντιλαμβάνεται τον τρόπο διοίκησης ενός τμήματος ή οργανισμού

·Γνωρίζει τις μεθόδους οργάνωσης και αποτελεσματικής παρουσίασης ενός έργου

·Αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα του προγραμματισμού

·Διαθέτει τις γνώσεις της Διεθνώς Κοινά Αποδεκτής ορολογίας στη Διαχείριση Έργων

·Αναγνωρίζει τα βήματα υλοποίησης ενός έργου

Οι διαχειριστές έργων ξεκινούν να εργάζονται σε πιο απαιτητικά και πολύπλοκα έργα, μαθαίνοντας έτσι περισσότερα από την πρακτική εμπειρία αυτών των καταστάσεων. Οι ευκαιρίες εργασίας είναι πολλές επειδή οι πιστοποιημένοι διαχειριστές προτιμώνται για προσλήψεις για κρίσιμες και ανώτερες θέσεις διαχείρισης έργων.

Η εμπειρία και η δεξιότητες που θα αποκτηθούν μέσω της διαδικασίας της πιστοποίησης ισχύουν για τους περισσότερους κλάδους και ως εκ τούτου, οι πιστοποιημένοι έχουν περισσότερες επιλογές απασχόλησης και είναι σε θέση να έχουν εξαιρετική απόδοση σε οποιονδήποτε κλάδο. Εκτός από την παροχή οικονομικής ασφάλειας στους αποδέκτες του πιστοποιητικού, είναι μια καλή μελλοντική επένδυση για επαγγελματίες διαχείρισης έργων.

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα σας ενδυναμώσει με τις απαιτούμενες δεξιότητες, γνώσεις και αυτοπεποίθηση για να αναλάβετε και να ολοκληρώσετε με επιτυχία οποιοδήποτε έργο.

Επιπλέον, αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βελτιώσει τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας στη διαχείριση έργων, σε επίπεδο επαγγελματία διαχειριστή έργων, ενισχύοντας έτσι την απόδοση και την επιτυχία σας στη διαχείριση σύνθετων έργων σε οποιονδήποτε κλάδο, αυξάνοντας με τη σειρά του τις ευκαιρίες για ανάπτυξη και πρόοδο.

Ο κύριος στόχος αυτού του προγράμματος πιστοποίησης είναι να ενδυναμώσει τους εκπαιδευόμενους με:

·την απαιτούμενη ικανότητα για εργασία σε επίπεδο ποιότητας και παραγωγικότητας ενός διαχειριστή έργων

·την εμπιστοσύνη, την εμπειρία και τη γνώση για την επιτυχή διαχείριση και ολοκλήρωση απλών και σύνθετων έργων εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών

·την επαρκή γνώση και αυτοπεποίθηση για την εκπαίδευση άλλων επαγγελματιών διαχείρισης έργων ενισχύοντας τις δεξιότητες και τις δυνατότητές τους, επιδεικνύοντας έτσι δυνατότητες και ταλέντο

·την ικανότητα και την αυτοπεποίθηση να χειρίζονται πολλά έργα ταυτόχρονα και να προσφέρουν αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, αυξάνοντας τις πιθανότητες για καλύτερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας εντός του οργανισμού και πέρα από αυτόν

·τις βελτιωμένες στρατηγικές και αναλυτικές δεξιότητες για καινοτομία και παροχή αποτελεσματικών ιδεών για τη διαχείριση ενός έργου από την αρχή μέχρι το τέλος, από τον σχεδιασμό έως την παράδοση

·το συνολικό σύνολο δεξιοτήτων, την ικανότητα και την εμπειρία να αναλαμβάνουν με επιτυχία κρίσιμους ρόλους και ευθύνες σε οποιονδήποτε κλάδο, αυξάνοντας έτσι την εμβέλεια και το εύρος της αγοράς

·Μεγαλύτερη κατανόηση και εμπειρία για την υιοθέτηση μιας οργανωμένης προσέγγισης, ξεκινώντας από τη δομημένη συγκρότηση ομάδας

·Καλύτερες αναλυτικές και στρατηγικές δεξιότητες για την παροχή καινοτόμων ιδεών και προτάσεων σχετικά με έργα ή τρόπους διεξαγωγής τους

·Αυξημένες δεξιότητες και γνώσεις για την ευθυγράμμιση των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του έργου με τη στρατηγική και τους στόχους του οργανισμού, επιδεικνύοντας έτσι ταλέντο και δυνατότητες και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη και εξέλιξη της σταδιοδρομίας

·Μεγαλύτερη εμπειρία και διορατικότητα για την πρόβλεψη των κινδύνων και τη λήψη διορθωτικών μέτρων για την αποφυγή εμφάνισης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου ή την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου στα αποτελέσματα του έργου

·Αυξημένη γνώση και εμπειρία για εργασία ενάντια στους περιορισμούς του φυσικού αντικειμένου, χρόνου και κόστους και επιτυχής ολοκλήρωση έργων με το επιθυμητό αποτέλεσμα

Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του Πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε αξιολόγηση με εξετάσεις με το πέρας του προγράμματος. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σε ολους τους συμμετέχοντες παρέχεται βεβαίωση εκπαιδευσης 35 ωρών (35 Μονάδες Επαγγελματικής Ανάπτυξης /PDUs) απαραίτητες για όσους θέλουν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις του PMI.

TOP
elGreek
Betboo giriş